Celem festiwalu „Rzecz Małopolska. Etnodizajn festiwal” zainicjowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie jest przyjrzenie się związkom istniejącym od przeszło wieku pomiędzy etnografią a dizajnem oraz ich współczesnym relacjom.

Organizując wystawy, akcje plenerowe, targi etnodizajnerskie oraz konferencję chcemy zapytać o cel i motywacje, jakie towarzyszyły i towarzyszą powstawaniu przedmiotów etnodizajnerskich, o to, komu i do czego służą, oraz w jakim stopniu stanowią zwierciadło naszej kultury? Czy popularne nie tylko w polskim, ale i europejskim wzornictwie nawiązania do dziedzictwa kulturowego są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku? Estetyzacją życia codziennego? Próbą samookreślania się w dobie powszechnego uwalniania się znaczeń od kontekstu? Jeszcze czymś innym?


Partnerzy:
2+3D
DOMO
Instytut Marki Polskiej
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie
Targi w Krakowie

Patroni medialni:
BARBARZYŃCA
cracow-life.com
e-krakow.com
Krakow Post
Magiczny Krakow
Sztuka.pl
TVP Kraków