WYSTAWY:
 
- Kraków / Bulwar Poleski (zakole Wisły)
6-23 maja 2010, od świtu do zmierzchu

- Nowy Sącz / Planty Miejskie
1-15 sierpnia 2010, od świtu do zmierzchu

- Tarnów / Park Strzelecki
18-29 sierpnia 2010, od świtu do zmierzchu

 
plac Wolnica w Krakowie
6-18 maja 2010, 11.00-20.00
 

INNE WYDARZENIA:

ĆWICZENIA Z ETNODIZAJNU
plac Wolnica 1, gmach główny Muzeum ETnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie 
7 grudnia 2010, 18.00 
 
ul. Centralna 41a, siedziba Targów w Krakowie
14-16 maja 2010, 11.00-18.00

plac Wolnica oraz gmach główny Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli przy placu Wolnica 1, Kraków
8-13 maja 2010